อุตสาหกรรมโรงงาน

ฮีตเตอร์อุปกรณ์ทำความร้อน

ฮีตเตอร์

ฮีตเตอร์สำหรับใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมการชริ้งก์ฉลากหุ้มบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป่าแห้งฉลากหดให้ติดอยู่กับบรรจุภัณฑ์ของสินค้า ซึ่งในปัจจุบันนี้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ นิยมใช้ฮีตเตอร์กันมากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกและมีขนาดกระทัดรัด มีหลากหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ ฮีตเตอร์จะใช้งานคู่กับพัดลมเป่า แล้วนำไปประกอบกับเครื่องมือหรือพื้นที่ที่ใช้งาน ลักษณะการใช้งาน ให้ลมร้อนกับชิ้นงาน