ธุรกิจบริการ

นั่งร้านสำหรับงานก่อสร้าง

วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ นั่งร้านสำหรับงานก่อสร้างมีหลายชนิด ส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นประเภทนั่งร้านแบบมาตรฐานญี่ปุ่น นั่งร้านแบบสำเร็จรูป และนั่งร้านแบบไม้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ต้องมีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ใช้งานด้วย ซึ่งการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวควรมีความละเอียดและรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน โดยเฉพาะนั่งร้านแบบระบบที่จะมีการออกแบบมาเป็นชิ้นส่วนและนำมาประกอบให้เป็นรูปร่างตามความเหมาะสมของพื้นที่ใช้งาน และอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องได้มาตรฐานทั้งเรื่องของการออกแบบและการผลิตชิ้นส่วนของโครงสร้าง