ลืมรหัสผ่าน?

คานทับหลังผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคาน
คานทับหลังผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องพื้น หรือคาน หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบน ในกรณีผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลังและระยะระหว่างคานทับหลังจะต้องไม่เกิน 3 เมตร การหล่อคานทับหลังจะต้องล้วงเหล็กฝากจากเสาเอ็นด้วย เพื่อที่จะสามารถถ่ายเทน้ำหนักจากคานทับหลังไปสู่เสาเอ็นได้ 


คานทับหลัง

 
All contents copyright© All rights reserved.
Website Powered by nic2012.org